Trần Thắng Chàng trai chứng minh Hoàng sa của Việt Nam, khiến Trung quốc nghiêng mình thán phục