Giới thiệu bộ sách:Americong (Mỹ Cộng) do TS Roger Canfield sáng tác. Lê Bá Hùng chuyển ngữ.