Trung Quốc qua mặt Mỹ thành siêu cường số 1 sao? Giỡn mặt hoài !