Du lịch Trung Quốc phát triển nhất nhì châu Á. Nhưng, khi những hình ảnh dưới đây được công bố, thế