Nhật công khai sức mạnh quân sự: Vượt trội Trung Quốc!