Hải quân Nhật Bản lo ngại quân đội Trung Quốc khống chế cả Biển Đông