THƯ HIỆP THÔNG CỦA CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI VỚI GIÁO PHẬN VINH VÀ 2 LINH MỤC ĐANG BỊ ĐÁU TỐ