Tại sao TT Trump can thiệp vào hiện tình Cuba mà bỏ lơ Việt Nam.