« Lời trăn trối một nửa sự thật »của Nguyên Khải. Bài nhận định cuả Long Điền .