2018-01-18 : Khai bút đầu năm : Đầu Năm đôi lời cùng bạn hữu gần xa, Từ chuyện Nhà đến chuyện Nước