Nhận định của một quân nhân QLVNCH về vụ Mặt Trận và Việt Tân.