Tài liệu lịch sử VN: Băn khoăn về màu cờ cho Việt Nam năm 1945