Dấu ấn tuần qua: Giải mã thất bại 19 năm của ‘Quái vật thành Rome’ Trung Quốc